Bơi lội

Thư giãn và tập luyện toàn thân cùng bơi lội. Một phương pháp tập luyện đồng thời hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, hô hấp.