Gym

Tập luyện thể hình với tạ, tăng cường sức đề kháng, kiểm soát và phát triển cơ bắp cho mục đích thẩm mỹ.