Anh Tài

Experience:5 Years

Age:25

Weight:75 kg

Email:smartfit.hanoi@gmail.com

Phone:0966615161

Anh Tài

Kickfit Trainer

Biography:

Chứng chỉ HLV thể hình Fitness

Chứng chỉ boxing, Kickboxing

Chứng chỉ Fitness Nutrition

Chứng chỉ sơ cấp cứu CPR

5 năm kinh nghiệm tập luyện và đào tạo mảng Kickfitness

Chuyên gia tăng chiều cao, tăng cân, giảm mỡ cho nhiều độ tuổi.

 

Skills:

Kickfit
95%
Tư vấn dinh dưỡng
85%
Chứng chỉ sơ cấp cứu
89%
Huấn luyện tăng cơ giảm mỡ, tăng chiều cao
89%