Phạm Minh Vương

Experience:5 Năm

Age:24

Weight:68 kg

Email:smartfit.hanoi@gmail.com

Phone:0966615161

Phạm Minh Vương

Kickfit Trainer

Biography:

Chứng chỉ đào tạo tại VPTA.

Chứng chỉ Kickfit

Chứng chỉ HLV Fitness

5 năm kinh nghiệm trong huấn luyện và đào tạo Kickfit/ MMA.

Chuyên gia giảm cân, giảm mỡ, tăng chiều cao.

Skills:

Kickfit
95%
Boxing
85%
Safety Techniques
89%